Ledande leverantör av företagstjänster


PAPILIO SERVICES – WHERE EXPERTISE MATTERS

Ledande leverantör av företagstjänster

Papilio Services är en ledande leverantör av företagstjänster med högkvalificerade professionella team bestående av revisorer, jurister och skatterådgivare, strategiskt placerade i nyckelområden, inklusive Malta, Nederländerna och Tjeckien.

Våra specialister erbjuder lokal kunskap och expertis och ”fältbaserat” stöd för att bistå kunder med att sätta upp affärsverksamhet eller företagsstrukturer, och samtidigt säkerställa att de komplexa juridiska och regulatoriska kraven i var och en av jurisdiktionerna uppfylls.

Från företagsetablering och registrering till fusioner och förvärv eller flyttning av företags säte till förvaltarskap och stiftelser och filialetablering – vi hjälper företag var i världen de än befinner sig, från startup till internationellt bolag, inom en mängd sektorer.


Det är lätt att definiera våra tjänster

Företagstjänster

Vi levererar den expertis som fordras för att etablera affärsverksamhet och företagsstrukturer i var och en av våra nyckeljurisdiktioner

LÄS VIDARE

Företagsstödstjänster

Specialiserade resurser och administrativa tjänster för att säkerställa att du alltid är fullt verksamhetsduglig och uppfyller regulatoriska krav

LÄS VIDARE

Skattetjänster

Hjälp med individers och företags direkta och indirekta skattemässiga förpliktelser för att säkerställa att ditt företag till fullo uppfyller skattemässiga krav

LÄS VIDARE

Bosättningsplanering

Papilio Services erbjuder bosättningsplaneringslösningar för både EU-medborgare och icke EU-medborgare som avser att bosätta sig i Malta.

LÄS VIDARE

Papilio Services – En pålitlig partner


Global kundbas: En pålitlig partner för internationella kunder från hela världen.

IInternationell ledning: Styrs av norska, brittiska och maltesiska ägare med både maltesiska och icke-maltesiska specialister i nyckelpositioner; bolaget har ett sant internationellt multidisciplinärt team som är baserat i Malta och grundligt förstår såväl den maltesiska som den internationella marknaden.

Flerspråkigt stöd: Även om länkarna på den här sidan tar dig till en engelskspråkig webbsida kan vårt team hjälpa kunder på ett antal språk, inklusive (men inte begränsat till) engelska, norska, svenska, ungerska, tyska, rumänska, makedonska, portugisiska, maltesiska, holländska och tjeckiska.

Huvudkontor på Malta men med global räckvidd: Genom våra systerföretag i Nederländerna och Tjeckien, och i samarbete med våra pålitliga globala nätverkspartner, kan vi erbjuda gränsöverskridande lösningar som täcker flera jurisdiktioner och är skräddarsydda för våra kunders specifika krav.

Holistisk inriktning: Med 360 graders synvinkel levererar vårt företagstjänstteam specialiserad kunskap och rådgivning som resulterar i personligt utformad service från början till slut för var och en av våra kunder.

Förvaltarskap och stiftelser: Via vårt intressebolag Papilio Holdings Limited kan vi också ta emot tillgångar i förvaltarskap och utföra ensamt eller delat förvaltarskap, tillhandahålla andra förvaltarskapstjänster samt vara administratör för privata stiftelser.

Licenser: Papilio Holdings Limited har licens från Maltas myndighet för finansiella tjänster (Malta Financial Services Authority) och Papilio Services Limited har licens att tillhandahålla företagstjänster och regleras av Maltas myndighet för finansiella tjänster.

Rekrytering: Via vårt systerföretag Papilio Talent kan vi hjälpa våra kunder att framgångsrikt bygga upp ett team av specialister med önskad expertis.


Våra företagstjänster


Våra företagsstödstjänster


Att säkerställa att ditt företag inte bara uppfyller lokala regelverksstandarder utan också är kostnadseffektivt är ett dilemma för alla företagsägare. Hos Papilio Services erbjuder vi företagsstödstjänster som minskar bördan av de administrativa krav som ställs på företaget utan anställning av kostnadskrävande specialister.

Allt från redovisningstjänster till lönehantering – och du kan välja ut det stöd du behöver från en lista av tjänster och därmed säkerställa att ditt företag fortsatt arbetar effektivt utan att behöva öka på dina driftskostnader med kostnaden för ytterligare personal. Bättre effektivitet, bättre lönsamhet.

Mera om de tjänster vi tillhandahåller i våra strategiskt belägna nyckelområden


Behöver du lite mer hjälp?

Om du är intresserad av att ha en första konsultation för att diskutera dina affärsbehov kan du kontakta oss genom att använda nedanstående blankett. Vi tar kontakt för att bestämma tid för ett samtal så snart som möjligt.

Om du behöver mer teknisk information kan vi ordna så att en lokal expert deltar i samtalet.


Kontakta oss

CLIENT PORTAL